Lõppvoor toimub 23. märtsil 2016 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis ja koosnev kahest osast. Esimeses voorus vastatakse faktiküsimustele, teises voorus kirjutatakse essee (arutlus). Pärast võistlustööde kirjutamist on osalejatel võimalus kuulata ettekandeid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koolituspäeval. Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel. Lõppvooru kutsututelt oodatakse kinnitust lõppvoorus osalemise kohta hiljemalt 13. märtsiks. Põhikooli õpilastel palutakse lisada, kas nad kirjutavad töö eesti või vene keeles, gümnaasiumiõpilastel palutakse lisada nende klass.

Vaata kutsutute nimekirja