17.08.2016

Sellel aastal oli Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate suvekool esmakordselt ühendatud Eesti NATO Ühingu suvekooliga nii, et 16.-17 augustil alustas koolitusprogrammiga NATO Ühing ning 17. augustil jätkas EAÜS.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate kogunemine algas 17. augusti lõunal Viljandi Gümnaasiumis, kus õpetajad suunati esmalt lõunasöögile kohvikusse Herr Artur, peale mida koguneti uuesti gümnaasiumisse ning jätkus õpetajate registreerimine. Seejärel toimusid tervituskõned, kus kõnelesid Viljandi Maavalitsuse Hariduse- ja Sotsiaalosakonna juhataja Ilmar Kütt, Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak, EAÜS esimees Madis Somelar ning lõpuks tutvustas suvekooli kava Viljandimaa suvekooli programmijuht ja Viljandi Gümnaasiumi ajalooõpetaja Liivi Vislapuu.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpeajad kuulamas avasõnu Viljandi Gümnaasiumis.

 

Vihmasel pärastlõunal jagunesid õpetajad kahte gruppi ning jätkus ringkäik Viljandi Riigigümnaasiumis, kus õppetöö korraldust tutvustasid gümnaasiumi ajalooõpetajad Liivi Vislapuu ja Kätlin Mirka. Peale ringkäiku jagunesid õpetajad taaskord paralleelselt toimuvate töötubade vahel, kus ühes neist kõneles „Heade Tegude Maratonist“ Kohtla-Järve Maleva Põhikooli õpetaja Julia Smirnova ning teises tegi soovitusi õpilasuurimuste koostamiseks teemal „Eeldused Eesti Vabariigi loomiseks ja Eesti Vabariik 100“ Tartu Ülikooli õppejõud Tõnu-Andres Tannberg.

 

Jalutuskäik Viljandis giidi Jaan Männik saatel.

Pärast aktiivseid töötubasid jätkus giidituur Viljandi vanalinnas, taaskord jaguneti kaheks grupiks, giidideks olid Viljandi Paalalinna kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Lea Elias ning Viljandimaa atesteeritud giid Jaan Männik (Vend Jaan). Jalutuskäigule Viljandis järgnes kosutav kohvipaus Pärimusmuusika Aidas ning seejärel kogunemine Viljandi Gümnaasiumis. Õhtupoolikul tutvustas Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Indrek Riigor finantskirjaoskuse programmi ning kõneles rahatarkuse koolituse vajalikkusest koolides.

Õhtusöögi tarbeks sõideti Abja Gümnaasiumisse Lõuna-Viljandimaal, kus toimus õpetajate majutamine gümnaasiumi õpilaskodus ja Luuka puhkemajas ning lausuti tervitussõnad Abja Gümnaasiumi direktori Sirje Renter’i ja Abja vallavanema Peeter Rahnel’i poolt. Peale tervitussõnu tutvustasid Viljandimaa õpetajad Aive Kaldra (Tarvastu Gümnaasium), Christi Lõhmus-Erg (Abja Gümnaasium) ja Liivi Vislapuu läbitud psühhodraama koolitust ning seletasid võimalusi, kuidas kasutada erinevaid võtteid koolitundides.

Suvekooli teine päev, 18. august, oli planeeritud õppekäikudeks Lõuna-Viljandimaal, kus õpetajad said kogeda giidide Heiki Pärdi ja Alli Laande pilgu ja sõnumi läbi Mulgimaa võlusid. Grupid jagunesid kaheks nii, et päeva esimeses pooles toimus osadel ekskursioon Heiki Pärdiga ning osadel Alli Laandega, päeva teises pooles toimus giidide vahetus.

Karksi vallas tegutsev Alli Laande tutvustas Mulgi kultuuripärandit ja mulgi keelt, selle käigus külastati Abja-Paluojal asuvat Mulgi Ukuvakk’a, mis tegeleb kohalike algupäraste käsitöötraditsioonide ja oskuste taaselustamise ja edasiarendamisega. Edasi liiguti August Kitzbergi tubamuuseumisse, kus nn Kitzbergi pruudiks kutsutud Asta Jaaksoo tegi põhjaliku ülevaate kirjaniku eluloost. Liikudes edasi Läti piirile lähemale jõuti Lilli loodusmajja, kus perenaine Ly Laanemets pakkus tervislikke kadakamarju ning kutsus õpetajaid koos õpilastega matkama Lilli loodusradadele. Mulgi kultuuripärandiga tutvumise Alli Laandega jätkus Karksi ordulinnuse varemete juures, kus imetleti ka viltust Peetri kiriku torni ning ringkäik lõppes Eesti kauneimaks kirikuks kutsutud Halliste kirikus. Lõunasöögi järel Halliste kohalikus sööklas toimus giidide vahetus ning jätkusid õppekäigud Mulgimaal.

Eesti Vabaõhumuuseumis teadusdirektorina töötav Heiki Pärdi asus tutvustama talurahvaarhitektuuri Lõuna-Viljandimaal, eelkõige Mulgi häärbereid. Õppekäigu jooksul külastati 1902. aastal rajatud Kalvre taluhäärberit, kus kaasajal tegutseb Halliste vallavanem Ene Maaten. Edasi liiguti historitsislikus stiilis 1896. aastal rajatud Kõrgemäe häärberi suunas. Tahutud rõhtpalkidest hoone on suursugune, kuid praegusel ajal seisab tühjana. Häärberite kõrval külastati ka Mõisaküla muuseumit, seal sai tutvuda lisaks kõikvõimalike väljapanekute kõrval ka põhjaliku raudtee teemaliste eksponaatidega. Edasi liiguti Halliste kiriku lähedal asuvale kalmistule, kus puhkavad paljud Mulgimaal tegutsenud mõisnikud ja taluomanikud. Ringkäik Heiki Pärdiga lõppes Hallistes asuvas Mulgi häärberis, mis kunagi oli 1912. aastal linakaupmees Mathieseni tellimusel rajatud juugendvilla, kuid kaasajal tegutseb eraomanduses hooldekodu eakatele. Häärberit on tunnustatud väga hea ja algupärase taastamise eest.

 

Alli Laande Mulgi Ukuvakk’as ja Heiki Pärdi Mõisaküla muuseumis.

Suvekooli teise õppepäeva lõpetuseks toimus Abja Gümnaasiumis Viljandimaa kultuuriloo materjali põhjal võistkondlik mälumäng õpetajatele. Mälumängu läbiviijateks olid Riina Kangro (Viljandi Kesklinna kool), Maiga Purgats (Viljandi Jakobsoni kool), Lea Elias (Viljandi Paalalinna kool) ja Maile Kreevs (Mõisaküla kool, Abja Gümnaasium). Õhtu jätkus kontsertkoolitusega Eesti rahvapillide teemadel koos Margus Põldsepp’a ja Lõõtsavägilastega ning lõppes õhtuvestlusega, mida juhtis Paide Gümnaasiumi ajalooõpetajaga Jaanus Moppel teemal „Sõnavabadus Eestis 1988/2016“.

 

Kontsertkoolitus Abja Gümnaasiumis, pillidel Margus Põldsepp ja Lõõtsavägilased.

Viimane päev suvekoolis oli koordineeritud Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse poolt eesotsas Madis Somelar’iga. Antud õppepäeval tutvustati 2016. aasta märtsis valitud uut juhatust ning seltsi tööplaani 2016/2017 õppeaastaks. Külas oli ka Eesti Rahvamuuseumi esindaja Kaari Siemer, kes kutsus külla Tartusse uue ERM-i hoonega tutvuma, lisaks tegid Audentese ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Pille Rohtla, Viljandi Kutseõppekeskuse õpetaja Kait Aidnik ja MTÜ Ajarändurid eestvedaja Mati Nuut ülevaate plaanitavatest ajarännakutest tähistamaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.

Suvekooli lõpetajateks osutusid väliskülalised Hollandist, mille käigus Ineke Veldhuis-Meester tutvustas esmalt Historiana veebilehekülge ning seejärel pani õpetajaid mõtlema teemal „Kuidas esitada õppijatele häid küsimusi“. Seejärel kõneles Marian Heesen, kuidas käsitleda päevakajalisi sündmusi klassiruumis viidates kaasajal keerulisele pagulaskriisile.

EAÜS-i suvekooli lõpus tänati 2016. aasta korraldajaid Viljandimaal ning kuulutati välja 2017. aasta suvekool Jõgevamaal.

 

Ülevaate suvekoolist koostas Kätlin Mirka.