Lõppvoor toimub 24. märtsil 2018 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis, algus on kell 11.00.

Orienteeruv lõpp kell 17.00. Olümpiaaditöö koosneb kahest osast: esimeses kirjutatakse essee (arutlus) ja teises vastatakse faktiküsimustele. Pärast võistlustööde kirjutamist on osalejatel võimalus kuulata ettekandeid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koolituspäeval.

Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel.

Kutsutute nimekiri ja rohkem informatsiooni: XXVI Ajaloo-olümpiaad 2017/2018

Lõppvooru arutluste teemad ja küsimused, mis koostatud Tartu Ülikooli ajaloolaste poolt.